Tilskud til tandproteser

Følgende regler er pt. gældende for tilskud til tandproteser

Hvem kan søge om at få tilskud til tandproteser?

Pensionister som er økonomisk vanskeligt stillede har krav på et tilskud fra kommunen til nødvendige udgifter til bl.a. tandproteser.

Hvor stort et tilskud kan man opnå?

Pensionister med et personligt helbredstillæg på 100% kan få tilskud på op til 85% af prisen.
Tilskuddet nedtrappes derfra - alt efter størrelsen af pensionistens formue.
Tilskud til egenbetalingen kan desuden søges efter lov om social pension § 17 stk. 1 og 3.

Hvilke type proteser kan man få tilskud til?

Der ydes tilskud til den billigste aftagelige tandprotese. Men man har dog ret til at benytte tilskuddet som delvis betaling af en anden og dyrere behandling som f.eks. tandimplantat eller fastsiddende protese på implantater.
Hvis kommunen vurderer, at en fast, implantatforankret protese er nødvendig, kan der desuden ydes tilskud til ekstraomkostningen ved en sådan protese.

Hvornår skal man søge om at få tilskud?

Det er vigtigt at der søges tilskud inden behandlingen påbegyndes. Kun i tilfælde af et akut, objektivt behov som f.eks. ved en knækket tandprotese eller lignende, vil man kunne påbegynde behandlingen før.

Hvordan søger man?

TandproteseCentret udarbejder en behandlingsplan og laver et overslag, efter en undersøgelse. Overslaget sendes eller afleveres til kommunen sammen med en skriftlig ansøgning.

Hvem afgør, om behandling er nødvendig?

Det er kommunen der foretager en faglig, objektiv vurdering af om behandlingen er nødvendig.

Bestemmer man selv hvor man vil behandles?

Ja, kommunen har ikke ret til at bestemme hvem eller hvor pensionistens skal få fremstillet sine nye tandproteser. Så pensionisten kan frit vælge hvem, der skal fortage behandlingen.

Hvad betyder det hvis kommunen har lavet prisaftaler?

Hvis kommunen har lavet prisaftale med nogle behandlere, beregnes tilskuddet ud fra disse aftalte priser,
men man kan frit vælge at blive behandlet af en anden, som kommunen ikke har nogen aftale med.